Τρίλοφος

Μ. Αλεξάνδρου 83
T. 23920 63 574

Μουδανιά

Ομόνοιας 3 (κέντρο)
Τ. 23730 22 540

Καρδία

Κεντρική πλατεία
Τ. 23920 66 094